[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ที่ 6
 

 

 

 
 
 
กิจกรรม/ประชาสัมพันธ์โรงเรียน

  

เรื่อง  :: >>   ยุงลาย
นำเสนอเมื่อวันศุกร์ ที่ 15 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2555
โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 6

ประมวลภาพกิจกรรมรณรงค์ ลูกน้ำยุงลายรณรงค์หมู่บ้านน้อย
รณรงค์หมู่บ้านน้อย
รณรงค์หมู่บ้านส่วนป่า

รณรงค์หมู่บ้านโคกสนั่น

บริเวณโรงเรียน

โรงเรียนไม่มียุงลายครับเข้าชม : 829


โรงเรียนโรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ที่ 6
   ตำบลวังน้ำเย็น  อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว 27210
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1
โทรศัพท์  037-228409  E-MAil :: ssrk1104@obecmail.obec.go.th
เจ้าหน้าที่จัดการระบบ
Design By :: เว็บโรงเรียน ออกแบบเว็บโรงเรียน